مدیریت محصول

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سرویس API

همانطور که کاربران توسط رابط کاربری (UI) با یک نرم‌افزار ارتباط برقرار می‌کنند. نرم‌افزارها هم می‌توانند توسط یک رابط کاربری با یک دیگر در ارتباط باشند. نام این رابط (API (Application Program Interface است. از این رابط علاوه بر ارتباط بین تکنولوژی‌های مختلف در یک پروژه نرم‌افزاری، می‌توان خدماتی را به خارج از کسب‌وکار ارائه داد. خدماتی که می‌تواند سود قابل توجهی را باز گرداند. برای راه‌اندازی یک سرویس API تنها بینش فنی کافی نیست، به همین دلیل باید یک برنامه‌دقیق برای آن انجام داد. در ادامه مواردی که باید برای راه‌اندازی یک سرویس API مد نظر داشته باشیم شرح داده می‌شود.

ادامه “برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سرویس API”